היתר בניה

פרויקט "העצמאות 34-40" יבנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  80

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: 4 מגדלי מגורים

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע חדשה בהפקדה 

יזם : חן את ברון יזמות ובניה בע"מ 

היתר בניה

פרויקט "ארבר 14 - 26" תל-אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 7

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: 6

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם : קבוצת גבאי

היתר בניה

פרויקט "מבצע סיני 25 - 27" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 144

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם נבחר: תדהר בנייה וייזום נדל"ן

 

תבע בתוקף

פרויקט "למרחב 191 ו-192" פרדס חנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  28

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 114

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 14

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם נבחר: חברת גרופית בע"מ

פרויקט "דרך השלום 93 -101" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 96 יח"ד

מספר בניינים קיים: 5

יח"ד מוצעות: 240

מספר בניינים מוצע: 5

מספר קומות מוצע: 9 - 12

סטטוס: נחתם הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: אורון נדל"ן בע"מ

היתר בניה

פרויקט "דרך השלום 87 - 89" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 60 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 172

מספר בניינים מוצע: 4

מספר קומות מוצע: כ- 15 קומות

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם: אורון נדל"ן בע"מ

מאוכלס

פרויקט "עולי הגרדום 22 ו-24" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 8

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: מאוכלס

בביצוע

פרויקט "יהושע בן נון 30" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 29

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: בביצוע

יצוג עד תחילת הביצוע

פרויקט "אבן גבירול 192 - מרים החשמונאית 27" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 48 יח"ד ו-10 יחידות מסחריות

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 98 דירות ושש קומות מסחר

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 15

סטטוס: אקרו נדל"ן ותדהר בנייה וייזום נדל"ן

פרויקט "בן סרוק 10 - 12" בתל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 23

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 42

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - "דמרי בעיר", התקבלה החלטת ועדה, לקרת קבלת היתר בניה

Pages