פרויקט "בן סרוק 10 - 12" בתל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 23

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 42

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - "דמרי בעיר", התקבלה החלטת ועדה, לקרת קבלת היתר בניה