פרויקט "אבן גבירול 192 - מרים החשמונאית 27" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 48 יח"ד ו-10 יחידות מסחריות

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 98 דירות ושש קומות מסחר

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 15

סטטוס: אקרו נדל"ן ותדהר בנייה וייזום נדל"ן