בביצוע

פרויקט "יהושע בן נון 30" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 29

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: בביצוע

יצוג עד תחילת הביצוע