נדל"ן מסחרי

בתחום זה משרדנו מייצג ומטפל בנכסים מניבים שונים כגון בנייני משרדים ברחבי הארץ בשטח של עשרות אלפי מטרים ,מרכזים מסחריים ובתי חולים פרטיים.

הטיפול כולל יעוץ שוטף ברכישת המקרקעין והיזום של הנכסים, יעוץ שוטף במהלך תקופת הפעלת הנכס, טיפול בהסכמי שכירות ,הסכמי ניהול ומכירה של יחידות בנכסים.