מאוכלס

פרויקט "ליליאן 8" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 17

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 30

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: מאוכלס