פרויקט "הדדי 3" בת ים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 16

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 40

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 9

סטטוס: נחתם הסכם עם בעלי הזכויות