פרויקט "הדדי 3" בת ים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 16

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם