היתר בניה

פרויקט "יברדיצ'בסקי 37" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

פרויקט "ברדיצ'בסקי 37" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 4

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 12

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: נחתם הסכם מול יזם - טל בר, התקבלה החלטת ועדה, לקראת קבלת היתר בניה