היתר בניה

פרויקט "מבצע סיני 25 - 27" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 144

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם נבחר: תדהר בנייה וייזום נדל"ן