תבע בתוקף

פרויקט "למרחב 191 ו-192" פרדס חנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  28

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 114

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 14

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם נבחר: חברת גרופית בע"מ