פרויקט "דרך השלום 93 -101" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 96 יח"ד

מספר בניינים קיים: 5

יח"ד מוצעות: 240

מספר בניינים מוצע: 5

מספר קומות מוצע: 9 - 12

סטטוס: נחתם הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: אורון נדל"ן בע"מ