פרויקט "דרך השלום 87 ו-89" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 60 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 172

מספר בניינים מוצע: 4

מספר קומות מוצע: כ- 15 קומות

סטטוס: בקשה להיתר בניה

יזם: אורון נדל"ן בע"מ