היתר בניה

פרויקט "ארבר 14 - 26" תל-אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 7

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: 6

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם : קבוצת גבאי