היתר בניה

פרויקט "העצמאות 34-40" יבנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  80

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: 4 מגדלי מגורים

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע חדשה בהפקדה 

יזם : חן את ברון יזמות ובניה בע"מ