פרויקט "דרך רמתיים" הוד השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 36

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם : בעלי הדירות