פרויקט "הפודים 45ו-47" ר"ג

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 21

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 63

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נבחר יזם - בית וגג, נחתם הסכם, בהליכי תכנון