פרויקט "הפודים 45ו-47" ר"ג

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות: 21

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם - קרן בית וגג