פרויקט "פינלס 6" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 40

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - י.ח דמרי וגלים התחדשות עירונית ("דמרי בעיר"), התקבלה החלטת ועדה, לקראת קבלת היתר בניה