פרויקט "הטייסים 50 - 52" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 88

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נבחר יזם - אביב, נחתם הסכם, לקראת קבלת היתר בניה