פרויקט "הטייסים 50 ו-52" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 88

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: פרסום מכרז לבחירת יזם