פרויקט "גולומב 21" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  12

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 24

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - שלום ונתן, נקלטה הבקשה להיתר בניה, לקראת דיון בועדה המקומית לתכנון ובניה