פרויקט "גולומב 21" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  24

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 58

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פרסום מכרז לבחירת יזם