פרויקט "קצנלסון 5" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 32

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נבחר יזם - בית וגג, נחתם הסכם, הוגשה בקשה להיתר בניה