פרויקט "ארלוזורוב 74" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  13 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 28

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נבחר יזם - י.ע.ז יזמות ובניה, בהליך חתימת הסכם