פרויקט "משה סנה" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 34

מספר בניינים מוצע: 4

סטטוס: הליך חתימה על הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: בלגיה ישראל