פרויקט "משה סנה" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 34

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: _______

יזם: בלגיה ישראל

tama