פרויקט "לייב יפה 36" הרצליה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נחתם הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: קרן בית וגג ג.ל שותפת מוגבלת

בביצוע

פרויקט "זלטופולסקי 17" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות: 6 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 12

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: בביצוע

יזם: א.פ רובין בע"מ

פרויקט "משה סנה" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 34

מספר בניינים מוצע: 4

סטטוס: הליך חתימה על הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: בלגיה ישראל

פרויקט "ארלוזורוב 74" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  13 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 28

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נבחר יזם - י.ע.ז יזמות ובניה, בהליך חתימת הסכם

פרויקט "קצנלסון 5" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 32

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נבחר יזם - בית וגג, נחתם הסכם, הוגשה בקשה להיתר בניה

פרויקט "גולומב 21" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  12

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 24

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - שלום ונתן, נקלטה הבקשה להיתר בניה, לקראת דיון בועדה המקומית לתכנון ובניה

פרויקט "הטייסים 50 - 52" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 88

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נבחר יזם - אביב, נחתם הסכם, לקראת קבלת היתר בניה

פרויקט "פינלס 6" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 40

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - י.ח דמרי וגלים התחדשות עירונית ("דמרי בעיר"), התקבלה החלטת ועדה, לקראת קבלת היתר בניה

פרויקט "הפודים 45ו-47" ר"ג

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 21

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 63

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נבחר יזם - בית וגג, נחתם הסכם, בהליכי תכנון

 

פרויקט "דרך רמתיים" הוד השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות: 36

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

יזם : נבחר יזם - א.ש.ל.י ולירן

Pages