פרויקט מתחם "וינגייט/זיסו" באר-שבע

פרויקט "וינגייט/זיסו" באר-שבע

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  137

מספר בניינים קיים: 7

יח"ד חדשות: 7-17 בשילוב

מספר בניינים מוצע: 9 משולבים

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: התארגנות בעלי הדירות

יזם התהליך : בעלי דירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

פרויקט מתחם "השלושה" פתח תקווה

פרויקט "השלושה/עוזיאל" פתח-תקווה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  58

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 262

מספר בניינים מוצע: 5

מספר קומות מוצע: 9-17

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

פרויקט מתחם "ארבר 14-26" תל אביב

פרויקט "ארבר 14-26" תל-אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 7

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

פרויקט מתחם "ארבר 2-12" תל אביב

פרויקט "ארבר 2-12" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  104

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

פרויקט מתחם "מבצע סיני 31 ו-33" בת ים

פרויקט "מבצע סיני 31 ו-33" פרדס חנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  48

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 216

מספר בניינים מוצע: 3

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: התארגנות בעלי הדירות

יזם התהליך : בעלי הדירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

פרויקט מתחם "דרך למרחב" פרדס חנה

פרויקט "למרחב 191 ו-192" פרדס חנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  28

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 114

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 14

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

יזם התהליך : בעלי הדירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

Pages