פרויקט "לייב יפה 36" הרצליה

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: הליכי חתימת הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: קרן בית וגג ג.ל שותפת מוגבלת