פרויקט "לייב יפה 36" הרצליה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נחתם הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: קרן בית וגג ג.ל שותפת מוגבלת