פרויקט "הגליל/בורדצקי" נתניה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  87

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: 185

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה