פרויקט "הגליל-ברודצקי" נתניה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  87

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: 185

מספר בניינים מוצע: בתכנון

יזם: אס גי אס וויתניה

סטטוס: נחתם הסכם עם בעלי הזכויות, הוגשה תב"ע חדשה לועדה המקומית לתכנון ובניה