פרויקט "החשמונאים 76-86" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  72

מספר בניינים קיים: 8

יח"ד חדשות: 320

מספר בניינים מוצע: _

סטטוס: תב"ע בתוקף והליכי חתימת הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: אורון נדל"ן בע"מ