פרויקט "החשמונאים 76-86" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  72

מספר בניינים קיים: 8

יח"ד חדשות: 320

מספר בניינים מוצע: 6

סטטוס: הסכם חתום עם בעלי הזכויות, תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה

יזם: אורון נדל"ן בע"מ