מתחם "האלון" יבנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  48 

חנויות קיימות: 5

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 212

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה

יזם : אורון נדל"ן בע"מ