פרויקט "האלון" יבנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  48 +5 חנויות

מספר בניינים קיים: 

יח"ד חדשות: 212

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה

יזם : ארזים (ג.י.א) בע"מ 

pinuy