פרויקט "החשמונאים 76-86" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  72

מספר בניינים קיים: 8

יח"ד חדשות: 320

מספר בניינים מוצע: _

סטטוס: תב"ע בתוקף והליכי חתימת הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: אורון נדל"ן בע"מ

פרויקט "הגליל/בורדצקי" נתניה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  87

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: 185

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה

פרויקט "לייב יפה 36" הרצליה

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: הליכי חתימת הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: קרן בית וגג ג.ל שותפת מוגבלת

פרויקט "זלטופוסקי 17" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות: 6 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 12

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

יזם: א.פ רובין בע"מ

פרויקט "הזיתים 21-25" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  9 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 80

מספר בניינים מוצע: 3

סטטוס: הליכי חתימה על הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: הישוב החדש בע"מ

פרויקט "משה סנה" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  18 יח"ד

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 34

מספר בניינים מוצע: 4

סטטוס: הליך חתימה על הסכם עם יזם

יזם: בלגיה ישראל

פרויקט "ארלוזורוב 74" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  12 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 28

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

פרויקט "ארלוזורוב 71" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  12 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 30

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

פרויקט "קצנלסון 5" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 32

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

פרויקט "הרב אוורבוך" רמת השרון

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  16 יח"ד + 9 חנויות

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

Pages