פרויקט מתחם "העצמאות" יבנה

פרויקט "העצמאות 34-40" יבנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  80

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם : חן את ברון יזמות ובניה בע"מ 

פרויקט מתחם "הארז" טירת הכרמל

פרויקט "הארז" טירת הכרמל

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  82

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: 596

מספר בניינים מוצע: 8

מספר קומות מוצע: 8-32

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : בעלי הדירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

פרויקט מתחם "רוטנברג" באר שבע

פרויקט "רוטנברג" באר שבע

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 7

יח"ד חדשות: כ- 780

מספר בניינים מוצע: 6 משולבים

מספר קומות מוצע: שילוב 7-35 

סטטוס: התארגנות בעלי הדירות

יזם התהליך : בעלי הדירות באמצעות החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

Pages