"לה גרדיה 52-54 ובית אורן 5-7" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  50

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: 4

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

יזם : טרם נבחר