"לה גרדיה 48-50 ובית אורן 1-3" תל אביב

סוג הפרויקט : פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  50

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: 4

סטטוס: לקראת חתימה על הסכם פינוי בינוי עם יזם

יזם : ע.ט התחדשות עירונית בע"מ