פרויקט "הקשת 5-11" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

יזם : טרם נבחר