פרויקט "הורביץ 3א'" קרית משה , רחובות

סוג הפרויקט: פינו בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

יזם : טרם נבחר