פרויקט "הורוביץ 3א'" קרית משה, רחובות

סוג הפרויקט: פינו בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד חדשות: 300

מספר בניינים מוצע: 3

סטטוס: לקראת קבלת היתר בניה

יזם: י.ח. דמרי