פרויקט "נהריים 1-5" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  64

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

יזם : טרם נבחר