תבע בתוקף

שכונת נווה שרת תל אביב, רחוב אלמגור 8,10,12,14,16

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  112

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד מוצעות: 280

מספר בניינים מוצע: 3

סטטוס: תב"ע בתוקף, במכרז לבחירת יזם