פרויקט גרינבוים נתניה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  80

מספר בניינים קיים: 8

יח"ד חדשות: 240

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - אקרו נדל"ן, בהליכי תכנון