פרויקט "עמינדב 14 - יצחק שדה 59" תל אביב

תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 30

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 60

מספר בניינים מוצע: 2

מספר קומות מוצע: 8

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - "א. וייס", הוגשה בקשה להיתר בניה