בביצוע

מוהליבר 21 תל אביב

סוג הפרויקט: עסקת קומבינציה

יח"ד קיימות: 6

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 12

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 6

סטטוס: בביצוע