מאוכלס

פרויקט יום הכיפורים 9 חולון

סוג הפרויקט: תמ"א 38/1

יח"ד קיימות: 16

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: 28

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: מאוכלס