פרויקט אונקלוס 9, תל אביב

סוג פרויקט : תמ"א 38/2

יח"ד קיימות:  12

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 27

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם - בית וגג, הוגשה בקשה להיתר בניה