פרויקט "ההסתדרות - מתחם א'" גבעתיים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  60

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: כ-168 יח"ד

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: בקשה להיתר בניה

יזם : אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ