בביצוע

מתחם ONLY גבעתיים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  60

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: כ-168 יח"ד

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: תב"ע בתוקף, התקבל היתר בניה, לקראת תחילת ביצוע

יזם : אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ