היתר בניה

פרויקט "רמב"ם" הרצליה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  33

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד מוצעות: 101

מספר בניינים מוצע: 1

יזם: יזם ברוש ניר

סטטוס: תב"ע בתוקף, לקראת קבלת היתר בניה