מאוכלס

פרויקט "רימוני תדהר" רמת השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  48

מספר בניינים קיים: 3

יח"ד מוצעות: 192

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: אוכלס

יזם : תדהר בנייה וייזום נדל"ן