מאוכלס

פרויקט "גרין פארק"
תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  154

מספר בניינים קיים: 10

יח"ד חדשות: 447

מספר בניינים מוצע: 6

סטטוס: אוכלס

יזם : גרין פארק נווה שרת בע"מ