מאוכלס

פרויקט "ריינס 62 - 64" בגבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

פרוייקט "ריינס 62 - 64" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 8

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: 24

מספר בניינים מוצע: 1

מספר קומות מוצע: 7

סטטוס: מאוכלס