תמ"א 38

פרויקט "משה סנה" תל אביב

פרויקט "משה סנה" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 34

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: _______

יזם: בלגיה ישראל

tama

פרויקט "הפודים 45ו-47" ר"ג

פרויקט "הפודים 45ו-47" ר"ג

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות: 21

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם - קרן בית וגג

 

tama

פרויקט "אמיר 13 ו-15" רמת גן

פרויקט "אמיר 13 ו-15" רמת גן 

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 23

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: _______

יזם: נן קבוצת בכר בע"מ

tama

פרויקט "ארלוזורוב 74" רמת גן

פרויקט "ארלוזורוב 74" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  12 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 28

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "עמינדב" תל אביב

פרויקט "עמינדב" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  30

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 60

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "הזיתים 21-25" רמת גן

פרויקט "הזיתים 21-25" רמת גן

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 80

מספר בניינים מוצע: 3

סטטוס: הליכי חתימה על הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: הישוב החדש בע"מ

tama

פרויקט "פינלס 6" תל אביב

פרויקט "פינלס 6" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 40

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: נבחר יזם - י.ח דמרי וגלים התחדשות עירונית

tama

פרויקט "זלטופוסקי 17" תל אביב

פרויקט "זלטופוסקי 17" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 12

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

יזם: א.פ רובין בע"מ

tama

פרויקט "הטייסים 50 ו-52" תל אביב

פרויקט "הטייסים 50 ו-52" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  32

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד חדשות: 88

מספר בניינים מוצע: 2

סטטוס: פרסום מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "לייב יפה 36" הרצליה

פרויקט "לייב יפה 36" הרצליה

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  _ יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: הליכי חתימת הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: קרן בית וגג ג.ל שותפת מוגבלת

tama

פרויקט "גולמוב 21" גבעתיים

פרויקט "גולמוב 21" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  24

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 58

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פרסום מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "שינקין 21" גבעתיים

פרויקט "שינקין 21" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 36

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פרסום מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "הרב אוורבוך" רמת השרון

פרויקט "הרב אוורבוך" רמת השרון

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  16 יח"ד + 9 חנויות

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 48

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "קצנלסון 5" תל אביב

פרויקט "קצנלסון 5" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  15 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 32

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "ארלוזורוב 74" תל אביב

פרויקט "ארלוזורוב 74" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2 הריסה ובניה

יח"ד קיימות:  12 יח"ד

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד חדשות: 30

מספר בניינים מוצע: 1

סטטוס: פורסם מכרז לבחירת יזם

tama

פרויקט "יהושע בן נון" תל אביב

פרויקט "יהושע בן נון 30" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 15

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "ליליאן" תל אביב

פרויקט "ליליאן 8" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "בן סרוק" תל אביב

פרויקט "בן סרוק 10 ו-12" בתל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 23

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרויקט "עולי הגרדום" תל אביב

פרויקט "עולי הגרדום 22 ו-24" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

tama

פרויקט "דרך השלום 87 ו-89" תל אביב

פרויקט "דרך השלום 87 ו-89" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 60 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם

tama

פרויקט "דרך השלום 93 ו-95" תל אביב

פרויקט  "דרך השלום 93 ו-95" תל אביב

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 60 יח"ד

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נחתם הסכם עם יזם

tama

פרויקט "רשב"ם" רמת השרון

פרוייקט "רשב"ם 3" רמת השרון

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 12

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

tama

פרויקט "ריינס" בגבעתיים

פרוייקט "ריינס 62 ו-64" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 8

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

 

tama

פרויקט "ברדיצ'בסקי 37" גבעתיים

פרויקט "ברדיצ'בסקי 37" גבעתיים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 4

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: הוגשה בקשה להיתר בניה

tama

מתחם יסוד המעלה הוד השרון

פרוייקט "יסוד המעלה" הוד השרון

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  24

מספר בניינים קיים: 2

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: תב"ע בתוקף

tama

פרויקט "הדדי 3" בת ים

פרויקט "הדדי 3" בת ים

סוג הפרויקט: תמ"א 38/2

יח"ד קיימות: 

מספר בניינים קיים: 1

יח"ד מוצעות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: נבחר יזם

tama

פרוייקטים נוספים:

פרוייקטים נוספים:

" MY CONSEPT רמות המערבית", באר-שבע: 

 

סוג הפרוייקט: קבלני

מספר יחידות דיור: 48

מספר בניינים: 4

סטטוס: בשלב הבנייה ומכירת יחידות דיור לרוכשים.

יזם: גילי ויואל עזריה בע"מ

 

"CONSEPT VALLEY", נס ציונה: 

 

סוג הפרוייקט: קבלני

מספר יחידות דיור: 55

מספר בניינים: 4

סטטוס: בשלב הבנייה ומכירת יחידות דיור לרוכשים

יזם: חברת ארזים ג.י.א בע"מ

 

פרויקט "אלמגור" נווה שרת, תל אביב: 

 

סוג הפרוייקט: פינוי בינוי

מספר יחידות דיור: 104

מספר בניינים: 5

מספר יח"ד מוצע: כ-270

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: הסכם מול יזם

יזם: עדיין לא נבחר

 

פרויקט "רמה 21-29" נווה שרת, תל אביב: 

 

סוג הפרוייקט: פינוי בינוי

מספר יחידות דיור: 85

מספר בניינים: 1

מספר יח"ד מוצע: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: הסכם מול יזם

יזם: עדיין לא נבחר

 

פרויקט הטייסים בתל-אביב:

 

סוג הפרויקט: תמא 38/2 הריסה ובניה

מספר יחידות דיור : 90

מספר בניינים: 2

סטטוס: מכרז לבחירת יזם

 

פרויקט "רשב"ם 3", רמת השרון: 

 

סוג הפרוייקט: תמא 38/2 הריסה ובניה מחדש

מספר יחידות דיור: 12

מספר בניינים: 1

סטטוס: הסכם מול יזם

יזם: עדיין לא נבחר

 

 

פרויקט Y נחלת יהודה, ראשון לציון:

סוג הפרוייקט: עסקת קומבינציה

מספר יחידות דיור: 62

מספר בניינים: 2

סטטוס: הושלמה הבנייה ובשלב רישום הבית המשותף.

יזם: קבוצת גינדי, חן ואיתי גינדי בע"מ

 

 

מדורגי כפר גנים, פתח-תקווה: 

סוג הפרוייקט: קבלני

מספר יחידות דיור: 22

מספר בניינים: 1

סטטוס: הושלמה הבנייה ונרשם הבית המשותף.

יזם: שילז קבלנות ובנין בע"מ וב.ר.ז יזום והשקעות בע"מ

 

tama
צור קשר: