פרויקט "השלושה/עוזיאל" פתח-תקווה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  58

מספר בניינים קיים: 4

יח"ד חדשות: 262

מספר בניינים מוצע: 5

מספר קומות מוצע: 9-17

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

pinuy