פרויקט "ארבר 2-12" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  104

מספר בניינים קיים: 6

יח"ד חדשות: בתכנון

מספר בניינים מוצע: בתכנון

מספר קומות מוצע: בתכנון

סטטוס: דיונים בועדה המקומית

יזם התהליך : החברה לפיתוח והתחדשות עירונית בע"מ 

pinuy