פרויקט "מוהליבר" תל אביב

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  

מספר בניינים קיים: 

יח"ד חדשות: 

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה

יזם : נגה יזמות נדל"ן בע"מ 

pinuy