פרויקט "בלפור" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  61 + 13 חנויות

מספר בניינים קיים: 

יח"ד חדשות: 272

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה

יזם : ארזים (ג.י.א) בע"מ 

pinuy