פרויקט "בלפור" בת ים

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  61 

חנויות קיימות: 13

מספר בניינים קיים: 5

יח"ד חדשות: 272

מספר בניינים מוצע: בתכנון

סטטוס: לקראת הגשת תב"ע חדשה

יזם : אורון נדל"ן בע"מ