פרויקט "השושנים" יבנה

סוג הפרויקט: פינוי בינוי

יח"ד קיימות:  80

מספר בניינים קיים: 8

יח"ד חדשות: 320

מספר בניינים מוצע: 6

סטטוס: הליכי חתימת הסכם עם בעלי הזכויות

יזם: ארזים ג.י.א בע"מ

pinuy